• Home >
 • Privacy statement

 

Privacy Statement van
Wammes Financiële Planning en Assurantiën BV

“We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om“

Wammes Financiële Planning en Assurantiën BV (beter bekend als WammesBV) heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

We vinden het heel erg belangrijk dat er goed met uw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we in deze tekst uit waarom en welke gegevens we verzamelen. En ook wat u kunt doen als u het daar niet mee eens bent. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden.

We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste wat u hier zult lezen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.


Wat we verzamelen en waarom?
We verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten en daarnaast ook bezoekers van onze website. Dit doen we in de basis omdat we u en anderen zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • BSN nummer;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
  bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
  gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en alleen op basis van de overeenkomst die wij met u aan gaan.

Als u meer informatie wilt over de persoonsgegevens die mogelijk van u zijn verzameld bij Wammes Financiële Planning en Assurantiën BV, neem dan contact met ons op.


 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.Gevoelige informatie
We vragen u ons geen gevoelige Persoonsgegevens met ons te delen (zoals informatie over uw etnische achtergrond, uw politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond).Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing;
 • het verbeteren van onze dienstverlening en deze beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke situatie;
 •  de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
 • u te informeren over producten en/of aanbiedingen en adviezen;
 • het versturen van service attenties.Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens conform onze procedure bewaartermijnen (en welke opvraagbaar is via info@wammesbv.nl). Hoe lang wij gegevens (mogen) bewaren, verschilt namelijk per geval.

“We bewaren gegevens niet langer dan nodig”Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens of als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.  

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken, verzekeraars en volmachten) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.
  • Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.


Wat we bijhouden op onze websites

Cookies en waarvoor gebruiken we die?

Bij het bezoek aan onze website(s) worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.


Laten we beginnen met zeggen dat u natuurlijk uw cookies kunt uitschakelen, dit doet u in de instellingen van uw browser. Het kan dan wel zo zijn dat u niet de optimale beleving krijgt, zoals u die van ons gewend bent.

Bij Wammes Financiële Planning en Assurantiën BV gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat uw bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat u niet elke keer opnieuw uw wachtwoord hoeft in te voeren of dat we u beter die informatie kunnen tonen die u nodig hebt.

Hieronder een kleine uitleg over de redenen waarom we ze gebruiken:

 • Google Analytics, hiermee houden we bij welke pagina's 'het goed doen' en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen.
 • Facebook, zo weten we of wat we doen op Facebook jou ook interesseert.
 • LinkedIn, zo kunnen we jou in LinkedIn posts voorschotelen die voor jou relevant zijn.
 • Bing Ads, naast Google gebruikt een aantal mensen ook Bing om te zoeken, ook hier willen we mensen helpen door relevante advertenties te tonen.Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.


Cookies van andere partijen
Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.


Hoe staat het met de beveiliging van uw gegevens?
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wammesbv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.Wilt u iets aanpassen of heeft u een vraag?

Als u nog vragen heeft over de gegevens die Wammes Financiële Planning en Assurantiën BV verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0345 514747 of via info@wammesbv.nl.

 

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om het privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

Kvk nummer 11006144| WFT nummer 12013311| Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als AddThis, YouTube of Facebook kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.
Meer informatie

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top